I. DANE WYSTAWCY:

  II. ZGŁASZANE POJAZDY:


  REGULAMIN
  1. Ekspozycja zgłoszonych internetowo rowerów custom przez osoby prywatne jest bezpłatna. (Podmioty komercyjne zapraszamy do rezerwacji powierzchni wystawienniczej: https://kustomhead.pl/formularz-zgloszeniowy-firmy-2/)
  2. Każdy zgłoszony internetowo rower bierze udział w głosowaniu publiczności w kategorii „Best Bike Kustomhead 2022”
  3. Zgłaszającemu przysługuje jeden bezpłatny identyfikator uprawniające do udziału w imprezie (karnet dwudniowy).
  4. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
  5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
  6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
  7. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
  8. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
  9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20.02.2021 r.
  10. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.