Formularz – pojazdyI. DANE WYSTAWCY:


II. ZGŁASZANE POJAZDY
REGULAMIN DLA ZGŁASZANYCH MOTOCYKLI

1. Ekspozycja zgłoszonych internetowo motocykli jest bezpłatna. 
2. Każdy zgłoszony internetowo motocykl bierze udział w głosowaniu publiczności w kategorii „Best Bike Kustomhead 2024”  
3. Zgłaszającemu przysługują dwa identyfikatory uprawniające do udziału w imprezie (karnety dwudniowe).
4. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
7. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
8. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024 r.
10. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.REGULAMIN DLA ZGŁASZANYCH SAMOCHODÓW

1. Ekspozycja zgłoszonych internetowo samochodów jest bezpłatna. 
2. Każdy zgłoszony internetowo motocykl bierze udział w głosowaniu publiczności w kategorii „Best Car Kustomhead 2024”  
3. Zgłaszającemu przysługują dwa identyfikatory uprawniające do udziału w imprezie (karnety dwudniowe).
4. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
7. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
8. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024 r.
10. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.
 REGULAMIN DLA ZGŁASZANYCH ROWERÓW CUSTOM

1. Ekspozycja zgłoszonych internetowo rowerów custom przez osoby prywatne jest bezpłatna. 
(Podmioty komercyjne zapraszamy do rezerwacji powierzchni wystawienniczej: tutaj)
2. Każdy zgłoszony internetowo rower bierze udział w głosowaniu publiczności w kategorii „Best Bike Kustomhead 2024”  
3. Zgłaszającemu przysługuje jeden identyfikator uprawniający do udziału w imprezie (karnet dwudniowy).
4. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
7. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
8. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024 r.
10. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.