Formularz – firmy

I. DANE WYSTAWCY:


II. LOGOTYP:


III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA:
1. Koszt wynajęcia 1 m2 wystawienniczego wynosi 86,10zł brutto (70zł netto).
2. Powierzchnia niezabudowana. Minimalna wielkość powierzchni wystawienniczej możliwej do wykupienia przez uczestnika to 4 m2.
3. Zalecana wielkość powierzchni pod ekspozycję jednego motocykla to 4 m2.
4. Opłatę za powierzchnię wystawienniczą należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]. Wpłatę zaliczki 50% całości zamówienia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Pełną kwotę wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT do dnia 31 stycznia 2024 r.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po upływie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia, ale przed dniem 31 stycznia 2024 r., naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po dniu 31 stycznia 2024 r. wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z wysłanego zgłoszenia.
6. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w ilości 2szt. na każde 10m2 zamówionej powierzchni. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne identyfikatory w cenie: 40 zł/szt (kwota netto).
7. ZAMAWIANA POWIERZCHNIA JEST NIEZABUDOWANA (BRAK BOKSÓW WYSTAWIENNICZYCH). Istnieje możliwość zamówienia zabudowy stoiska w systemie Octanorm. W celu przygotowania wyceny prosimy o kontakt z Organizatorem.
8. Szczegółowy regulamin dla firm dot. warunków udziału i płatności znajduje się w zakładce [REGULAMIN].
9. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt eksponaty wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
11. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
12. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców. 13. Organizator przejmuje
odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
14. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024 r.