I. DANE WYSTAWCY:

  II. LOGOTYP i ZDJĘCIA:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych zgodnie z polityką prywatności jest firma:

  Loud Production Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parafialna 32/34,  52-233 Wrocław.

   

  1. Opłata wybranego Pakietu zawiera: określoną powierzchnię wystawienniczą, wyposażenie oraz świadczenia zawarte w ramach wybranego metrażu. Dodatkowo promocję Wydarzenia w mediach, profilach w mediach społecznościowych, całodobową ochronę terenów Wydarzenia oraz zabezpieczenie medyczne na czas trwania Wydarzenia.

  2. Możliwe do wykupienia pakiety opisane są na stronie: [pakiety].
  3. Opłatę za powierzchnię wystawienniczą należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]Wpłatę zaliczki, 50% kwoty całości zamówienia, należy dokonać 7 dni od wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Pełną kwotę, wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT, należy wpłacić do dnia 31 stycznia 2023 r.

  4. Dla zabezpieczenia należności za wynajem oraz świadczenia dodatkowe Organizatorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych Wystawcy wniesionych na teren wydarzenia.

  5. Faktury wystawiane są przez Organizatora w ciągu 7 dni od wpłynięcia na konto wpłaty.

  6. Wystawca upoważnia Organizatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

  7. Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w Wydarzeniu oraz rezygnacje należy składać w formie pisemnej (mailowo) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy tj. wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Po tej dacie rezygnacja z uczestnictwa powoduje, że cała należność z tytułu wynajmu powierzchni wraz z wyposażeniem staje się karą umowną, należną Organizatorowi z tytułu rezygnacji z uczestnictwa z udziału w Wydarzeniu. Brak wzięcia udziału w wydarzeniu z innych przyczyn, pomimo braku formalnej rezygnacji również uprawnia Organizatora do naliczenia kary umownej równej wartości opłaty za wynajem powierzchni z wyposażeniem.

  8. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory, w ilości wskazanej w wybranym pakiecie. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne dodatkowe identyfikatory dla artystów/managera/modeli w specjalnej ofercie.

  9. Szczegółowy regulamin dla firm dot. warunków udziału i płatności znajduje się w zakładce [REGULAMIN].
  10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób, uszkodzenia sprzętu i wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.

  11. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

  12. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających, w czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.

  13. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).

  14. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania powierzchni wystawienniczej.